ไทยโทรฟรี 001-800-13-203-9974 | 001-800-15-620-30077

กฏระเบียบ | Clubvegas999 | Savanvegas999

ในการใช้บริการกับคาสิโนออนไลน์ของ Zustro ที่รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ clubvegas999.com savanvegas999.com htv999.com และเว็ปไซต์อื่นๆที่กำลังพัฒนาขึ้นในอีกไม่ช้า (เพียงเว็บเดียวและรวมทั้งหมดในเว็บไซต์) ในกรณีต่างๆ คุณยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ และเข้าใจว่าเอกสารนี้เป็นข้อผูกมัดในสัญญาระหว่างผู้ใช้เว็บไซต์ (ผู้เล่น) และบริษัท Zustro. (คาสิโนออนไลน์)

1. ผู้เล่นที่ต้องการเล่นหรือเดิมพันกับ คาสิโนออนไลน์อาจมีกฎหมายที่เกียวข้องภายในประเทศของท่าน เช่นสถานที่พำนักอาศัย ธนาคารที่มีบัตรเครดิดหรือเดบิต หรือที่พักที่ไม่อนุญาตเล่นการพนันใดๆ โดยเฉพาะเกมส์ออนไลน์ การเข้าไปดูหรือเล่นบนเว็บไซต์คือไม่อนุญาตสถานใดที่มีกฏหมายข้อห้าม . ผู้เล่นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา และหากมีข้อสงสัยใดๆ ควรละเว้นจากการเล่นและควรได้รับหรือขอคำแนะนำจากทนายความท้องถิ่นเป็นไปตาม กฎหมายของการใช้เว็บไซต์. คาสิโนออนไลน์ไม่สามารถให้ผู้เล่นกับคำแนะนำทางกฎหมายหรือการรับรองใดๆ ผู้เล่นเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมายในเขตอำนาจที่ใช้ กับเครื่องเล่นใด ๆ ก่อนที่จะลงทะเบียน. บริการโดยคาสิโนออนไลน์โดยตรงไปยังผู้ใช้ที่ไม่ได้ห้ามโดยกฎหมายของเขตอำนาจ ที่ใช้บังคับใด ๆ จากการเล่นการพนันบนอินเทอร์เน็ต.คาสิโนออนไลน์ไม่ได้ตั้งใจจะเปิดใช้งานให้ ผู้เล่นที่มีละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับของพื่นที่.

2. ผู้เล่นยอมรับความรับผิดชอบของต้นเองผู้เดียวในการพิจารณาว่า / กิจกรรมของเขาเธอถูกกฎหมายในประเทศหรือภูมิภาคที่พวกเขาอาศัยอยู่, ธนาคาร, และ / หรือมีมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเล่นเกมปัจจุบันชัดเจน ผ่านการดูและการเล่นเว็บไซต์, ผู้เล่นรับทราบและรับรองว่าเขา / เธอ อย่างทั่วถึงเข้าใจและตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญานี้และประกาศว่า เขา / เธอ มีอายุที่ถูกตามกฎหมายที่กำหนดไว้ของประเทศที่สามารถใช้งานได้หรือภูมิภาค ที่จะมีสิทธ์ร่วมกิจกรรมและดำเนินการเล่นเกมได้. นอกจากนี้โดยการลงทะเบียนกับคาสิโนออนไลน์ที่จะใช้เว็บไซต์นี้ ผู้เล่นจะรับรองและรับประกันการพนัน และมั่นใจว่าการพนันออนไลน์ถูกกฎหมายในประเทศของเขาหรือของเธอหรือปรเทศที่ อยู่อาศัยของเขา / เธอ และธนาคารหทางบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต และสถานที่ที่เขาหรือเธอ อยู่ปัจจุบัน. ผู้เล่นจะรับผิดชอบต่อทุกทางกฎหมายไปตามข้อห้ามอื่น ๆ ที่ควรกล่าวว่าการเปิดเผยและการรับประกันจะไม่ถูกต้องไปด้วยเหตุผลใดๆทั้ง สิ้น. คาสิโนออนไลน์จะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดหรืการเล่นการพนันในระดับชาติหรือ ระดับท้องถิ่นของกฎหมาย. การพนันคาสิโนออนไลน์จะไม่ทราบการอนุญาตสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือการดำเนินการ ใช้งานโดยผู้เล่นของเว็บไซต์ซึ่งจะเป็นที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามในเขตอำนาจ ใด ๆ

3. ผู้เล่นจะต้องเป็นมีอายุอย่างน้อย 18 ปี ขึ้นไปตามทางกฎหมายในเขตอำนาจของผู้เล่น และที่จะใช้บริการของคาสิโนออนไลน์ อายุไม่บรรลุนิติภาวะเป็นที่ต้อง ห้ามอย่างเคร่งครัดในเว็บไซต์ มันเป็นการละเมิดข้อตกลงเหล่านี้ในการเล่นเกม คาสิโนออนไลน. นอกจากนี้ยังเป็นการละเมิดข้อตกลงที่มีรายละเอียดส่วนบุคคลที่ผิดพลาดให้คา สิโนออนไลน์และรายการเพื่อที่จะลงทะเบียนกับคาสิโนออนไลน์เล่นเกมคาสิโนออ นไลน์คาสิโนออนไลน์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอหลักฐานอายุขั้นตอนใดเพื่อตรวจสอบว่า บุคคลที่ไม่บรรลุนิติภาวะไม่ได้ใช้เว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ขอสงวนสิทธิ์ในการ ยกเลิกบัญชีของผู้เล่นซึ่งจะไม่รวมผู้เล่นจากใช้เว็บไซต์หากหลักฐานอายุไม่ ได้หรือทางคาสิโนออนไลน์ได้ปิดระงับผู้ใช้เว็บไซต์เป็นบรรลุนิติภาวะ์ถ้าคุณ อายุต่ำกว่าสิบแปด (18) ปีหรืออายุมากกว่าตามที่ประเทศใดหรือเขตอำนาจที่อาจ จะมีผลบังคับใช้กับผู้เล่น

4. ผู้เล่นจะยืนยันและรับรองว่าเป็นความจริงและถูกต้องภายใต้บทลงโทษของการ เบิกความเท็จภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับกับข้อมูลที่ให้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนออ นไลน์ทั้งหมด

5. คาสิโนออนไลน์ได้ระมัดระวังตามสมควรเพื่อความปลอดภัยของบัญชีของผู้เล่น แต่คาสิโนออนไลน์จะไม่รับผิดชอบสำหรับการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก บัญชีของผู้เล่น ผู้เล่นต้องเก็บข้อมูลรวมถึงยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดของตนไว้เป็นส่วนตัวและ เป็นความลับ ผลลัพท์ของเกมส์ทุกเกมส์จะถือว่าถูกต้องต่อเมื่อยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดที่ ถูกต้องได้ลงชื่อเข้าระบบ ผู้เล่นไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้ยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดร่วมกัน ยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดถือว่าเป็นความลับและไม่ควรเปิดเผยต่อผู้ใด ผู้เล่นจะต้องรับผิดชอบในทุกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเล่นที่เข้าใช้ผ่าน ยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดของตน ทุกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผ่านยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดที่ถูกต้องจะถือว่า ธุรกรรมนั้นสมบูรณ์ หากผู้เล่นสงสัยว่าข้อมูลของตนถูกขโมย ผู้เล่นจะต้องแจ้งทางคาสิโนออนไลน์ทันที

6. คาสิโนออนไลน์ไม่ได้ให้การรับประกันใด ๆ ทั้งที่ชัดเจนหรือโดยนัยเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายของผู้เล่นคนใดที่จะเดิม พันในเว็บไซต์ ทั้งน ของพนักงานคาสิโนออนไลน์ของ บริษัท ในเครือผู้รับเหมากรรมการตัวแทนหรือผู้ให้บริการบุคคลที่ 3 จะทำให้หรือได้ รับอนุญาตให้ให้การรับรอง ดังกล่าวระบุว่ากฎหมายการพนันทางอินเทอร์เน็ตแตกต่างกันไปอย่างกว้างขวาง ทั่วโลกเป็นความรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวของผู้เล่นเพื่อให้แน่ใจว่าเข้า ใจและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าวในเมืองรัฐของตัวเองจังหวัดหรือ ประเทศ ผู้เล่นจะต้องมีส่วนร่วมเฉพาะในการเล่นการพนันเหตุการณ์ทางกฎหมาย เพื่ออำนาจจากที่ผู้เล่นเชื่อมต่อ

7. ผู้เล่นจะเข้าร่วมเกมที่นำเสนอโดยคาสิโนออนไลน์ไปเล่นการพนันบนเว็บไซต์ ใช้สำหรับ ส่วนบุคคลของเขาเองจะไม่ได้ใช้สำหรับการใช้งานทางธุรกิจใด ๆ หรือใช้โดยผู้อื่น

8. คาสิโนออนไลน์ห้ามอย่างเคร่งครัดไม่ให้ใช้มากกว่าหนึ่งบัญชีต่อบุคคล ไม่ว่าบุคคล ท่านใดได้ละเมิดสิธินี้อาจส่งผลดุลพินิจของคาสิโนออนไลน์ในบัญชีของผู้เล่น จะถูกแบนและกองทุนและเงินที่ได้มาริบ คุณสามารถเปิดบัญชีได้เพียง หนึ่งบัญชีเท่านั้นถ้าหากคุณมีมากกกว่าหนึงบัญชี ยอดชนะทั้งหมดจะถือว่าเป็นโมฒะ ถ้าหากชื่อในบัญชีของคุณไม่ตรงกับบัตรเคดิตที่คุณใช้อยู่นั้น บัญชีนั้น ในยอดชนที่ได่มาทั้งหมด จะถือว่าเป็นโมฆะ การละเมิดหรือการฉ้อโกงที่มีความสัมพันธ์กับบัญชีหรือโบนัส ที่ได้รับรางวัลหรือเสนอ คุณจะทำให้บัญชีของคุณถูกปิดและเงินรางวัลนั้น จะถือเป็นโมฆะทันที.

9. ผู้เล่นทุกคนจะต้องมีบัญชีที่ลงทะเบียนแต่ละ บัญชีโดยผู้เล่นมากกว่า หนึ่งเป็นสิ่งต้องห้าม ผู้เล่นใช้บัญชีผู้ใช้จะต้องเป็นผู้เล่นที่ลง ทะเบียน การฝ่าฝืนอาจส่งผลในการระงับการบัญชีและการริบเงินที่ได้มา

10. จำกัด ชนะสูงสุดประจำวันสำหรับผู้เล่นแต่ละคนยู่ที่ $ 50,000 USD เมื่อถึงขีด จำกัด นี้บัญชีถูกระงับสำหรับวันและ จะเปิดบัญชีใหม่ในวันถัดไปถาปนาที่ใช้งานเป็นไปตามที่ 07:00, GMT + 7,วันต่อไปนี้ การจัดการคาสิโนออนไลน์สงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรือลดวงเงินนี้ ได้ตลอดเวลา

11. คาสิโนออนไลน์อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงลบหรือเพิ่มไปยังส่วนใดของข้อกำหนดและ เงื่อนไขเหล่านี้ในเวลาก็ได้ และไม่มีการแจ้งให้ทราบล้วงหน้า การเปลี่ยน แปลง ให้ใช้บังคับเมื่อได้เวลาของการโพสต์ไปยังอินเทอร์เน็ต การดำเนินการของการ ปรับปรุงหน้าเว็บนี้บนอินเทอร์เน็ตให้ถือว่าเพียงพอสำหรับการแจ้งให้ทราบผู้ เล่นที่จะตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มันเป็นความรับผิดชอบของผู้เล่น ที่จะตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นๆการใช้บริการคาสิโนออนไลน์หลังจากการ เปลี่ยนแปลง ที่เป็นไปได้ที่จะทำได้ยอมรับผลผูกพันของการเปลี่ยนแปลงดัง กล่าว ในกรณีที่ผู้เล่นไม่ยอมรับ ของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้เป็นครั้งคราวนั้นผู้เล่นสามารถเลือกที่จะหยุดโดย การใช้บริการของคาสิโนออนไลน์

12. โดยการเข้าร่วมในบริการใด ๆ และเกมต่างๆที่นำเสนอโดยคาสิโนออนไลน์ตกลงและยอมรับว่า:

a. ผู้เล่นไม่พบเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ซอฟท์แวใด ๆ ของเกมและบริการที่นำเสนอเช่นเดียวกับวัสดุอื่น ๆ โดยคาสิโนออนไลน์ที่จะไม่เหมาะสม ล่วงละเมิด ที่ไม่เป็นธรรมหรือน่ารังเกียจในลักษณะใด

b. ข้อมูลที่ได้จากลูกค้าซึ่งถูกต้องและไม่ได้ละเมิดจากผู้เล่นข้อกำหนดที่ระบุ ไว้ในข้อตกลงนี้ในกรณีที่ข้อมูลกับทางคาสิโนออนไลน์ไม่ถูกต้องหรือผู้เล่น ที่ละเมิด ของข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้คาสิโนออนไลน์จะมีการดุลยพินิจของตนและ สามารถปิดการใช้งานบัญชีของผู้เล่นและระงับเงินทั้งหมด

c. โดยการวางเดิมพันด้วยเงินจริงการกระทำของผู้เล่นที่มีความเสี่ยงของตัวเอง ของผู้เล่นและดุลยพินิจ ผู้เล่นเข้าใจและยอมรับว่าในเกมการพนันนั้นมีความ เสี่ยงของการสูญเสียเงิน

d. ไม่ว่าจะเป็นยอดเงินชำระเงินยอดใดก็ตาม ที่กระทำโดยผู้เล่นที่คาสิโนออนไลน์อาจได้รับการจัดการโดยบุคคลที่ชำระ เงิน 3 ประมวลผลและ บริษัท ที่เป็นเช่นผู้เล่นต้องเป็นไปตามข้อกำหนด เงื่อนไขและ / หรือกฎระเบียบที่กำหนดไว้โดยการชำระเงินของบุคคลที่ 3 บริษัท การประมวลผล

e. ผู้เล่นจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนหนี้ที่ค้างชำระทางคาสิโนออนไลน์ที่อาจเกิด ขึ้นจากการใช้บริการคาสิโนออนไลน์ของ ผู้เล่นตกลงที่จะไม่ละทิ้งยกเลิกหรือ เรียกเก็บเงิน กลับมาประมวลผลโดยคาสิโนออนไลน์หรือบุคคลที่จ่ายเงินให้ บริษัท ในการประมวลผล 3 คาสิโนออนไลน์อาจจะมีส่วนร่วม ในกรณีที่คาสิโนออ นไลน์มีค่าใช้จ่าย คอลเลกชัน, ผู้เล่นจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับค่า ใช้จ่ายดังกล่าวและจำนวนเงินดังกล่าวอาจถูกหักออกในเต็มจากบัญชีของผู้เล่น

f. โดยการใช้เว็บไซต์ของเครื่องเล่นรับรองและรับประกันว่าเขา ไม่เล่นโดยใช้โปรแกรมมืออาชีพใดๆทั้งนั้น ในการเล่นเล่นโดยใช้โปรแกรมระดับ มืออาชีพเป็นที่ต้องห้ามอย่างเคร่งครัดโดยคาสิโนออนไลน์ ผู้เล่นจะสามารถใช้ เว็บไซต์เพื่อเป็นการส่วนตัวสำหรับวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่มืออาชีพ,

g. ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการได้เงินรางวัลผู้เล่นจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของที่จะรายงานและจ่ายเงิน

h. ไม่ว่าจะเป็นรางวัลใด ๆ ถือว่าคุ้มค่าของการรับรู้ของประชาชนอาจจะถูกใช้อย่างเด็ดขาดคาสิโนออ นไลน์ของเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดชื่อแรกและชื่อย่อนามสกุลของผู้เล่นอาจ จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดดังกล่าวโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าก่อน หรือชดเชยให้ผู้เล่นหากผู้เล่นชนะที่มีจำนวนมากพอ, คาสิโนออนไลน์อาจจะใช้ ภาพของผู้เล่นใช้เพื่อเป็นการโฆษณา ในกรณีเช่นนี้ผู้เล่นตกลงที่จะร่วมมือ กับคาสิโนออนไลน์ในการได้รับภาพที่เหมาะสมของผู้เล่นและให้สิทธิคาสิโนออ นไลน์ทั้งหมดที่จะใช้ ภาพของเขาและเธอในการโฆษณาของเว็บไซต์และคาสิโนออ นไลน์

i. ผู้เล่นจะต้องไม่ใช้วิธีอัตโนมัติต่าง ๆ (รวมถึง จำกัด แต่ไม่ เฉพาะช่างอิเล็กทรอนิกส์ที่ตั้งโปรแกรม) ในการเข้าถึงเว็บไซต์ซอฟท์แวหรือวางเดิมพันต่าง ๆ หรือการตัดสินใจ ที่วางเดิมพัน ที่กิจกรรมดังกล่าวจะมีผลในการระงับบัญชีของผู้เล่นและริบเงินทั้งหมดเข้า เงินทุน

j. โดยการเข้าร่วมในเกมต่าง ๆ ที่นำเสนอโดยคาสิโนออนไลน์, ผู้เล่นได้เข้าใจในใบสำคัญแสดงสิทธิและกฎของแต่ละเกมที่เล่นอย่างแน่ใจแล้ว

k. ผู้เล่นจะต้องไม่กำหนดในดุลพินิจของคาสิโนออนไลน์,เจตนาละเมิดข้อผิดพลาด ซอฟต์แวร์หรือช่องโหว่หรือใช้บริการจากคาสิโนออนไลน์ในทางที่ผิดและไม่เป็น ไปตามการใช้แบบเดิมของบริการดังกล่าว คาสิโนออนไลน์มีสิทธิที่จะระงับการจ่ายเงินรางวัลทั้งหมดและยึดเงินจากผู้ เล่นในการละเมิดกฎนี้

l. ไม่ว่าจะเป็นวัสดุใดก็ตามที่แสดงความคิดเห็นของผู้เล่นเพื่อใช้วัตถุประสงค์ ของการมีส่วนร่วมในเกม หรือโปรโมชั่นคาสิโนออนไลน์จะเป็นสถานที่ให้บริการ แต่เพียงผู้เดียว

m. คาสิโนออนไลน์มีสิทธิที่จะติดต่อผู้เล่นโดยทางอีเมล ทางข้อความบนมือถือ หรือว่าโทรศัพท์ เพื่อแจ้งให้รับรู้เกี่ยวกับปัญหาหรือว่าเกี่ยวกับโปรโมชั่น คาสิโนและเว็บไซต์ถ้าลูกค้าต้องการที่จะหยุดรับข้อมูลข้าวสารหรือว่าโทรศัพ ลูกค้าจะต้องแจ้งให้แก่ทางเจ้าหน้าที่พนักงานทราบ โดยการเขียนและระบุเป็นข้อความ ร่วมด้วย ชื่อบัญชีผู้ใช้ และวันเดือน ปี เกิดในข้อความนั้น ทางคาสิโนออนไลน์จะดำเนินการหยุดการส่งข่าวสารต่างไม่ว่าจะผ่านทางใดก็ตาม ที่ลูกค้าได้ร้องขอมาในเวลาไม่เกิน 5 วันทำการ

n. ลูกค้าจะต้องทำตวามเข้าใจเกี่ยวกับโปรโมชั่น ข้อตกลง และเงื่อนไข ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ทางคาสิโนออนไลต์ จะพยายามที่จะที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อตกลงและเงื่อนไข แต่มันเป็นความรับผิดชอบของผู้เล่นที่จะเข้าใจข้อตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขของการเล่น

o. ผู้เล่นรับรองที่จะเคารพลิขสิทธิ์ ใช้งานเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และการบริหารความรอบคอบ ทั้งหมด ที่จำเป็นในการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งหมด

p. ผู้เล่นที่มีส่วนร่วมในเกมที่นำเสนอโดยคาสิโนออนไลน์จะต้องทำตามกฎของคาสิโน ออนไลน์โดยเฉพาะและควบคุมโดยคำแนะนำเป็นรายละเอียดในเว็บไซต์ซึ่งแก้ไขเพิ่ม เติมในบางเวลาซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัด เฉพาะที่เกี่ยวกับวิธีการเล่นการพนันเล่นหลักเกณฑ์วิธีการชำระเงินและจ่าย เงินที่ได้มา.

13. บัญชีของผู้เล่น:

a. บัญชีผู้เล่นสำหรับผู้เล่นเป็นการส่วนตัวเท่านั้น และไม่สามารถใช้สำหรับธุรกิจหรือจุดประสงค์ในเชิงพาณิชย์

b. เงินที่คงเหลือในบัญชีของผู้เล่นจะต้องไม่ทำให้เกิดประโยชน์ใดๆทั้งนั้น

c. คาสิโนออนไลน์อาจประกาศ ณ เวลาใด ๆ ตั้งปิดยอดในเชิงบวก ในบัญชีของผู้เล่นกับจำนวนเงินคงค้างทางที่คาสิโนออนไลน์

d. คาสิโนออนไลน์สงวนสิทธิ์ในการ จำกัด หรือปฏิเสธการเดิมพัน ถือหุ้นหรืออื่น ๆ เดิมพันที่ทำโดยผู้เล่นหรือผ่านบัญชีของผู้เล่น

14. ในกรณีที่มีข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนออนไลน์ ผู้เล่น หรือบุคคลอื่น ๆ , คาสิโนออนไลน์จะต้องทำหน้าที่ตัดสินสิ้นสุด การตัดสินใจของคาสิโนออ นไลน์ในข้อพิพาท ให้เป็นที่สุดและผูกพัน

15. ผู้เล่นจะต้องรับผิดชอบและสนใจสำหรับการตรวจสอบ ความสมดุลของเขาบัญชีของเขาก่อนและหลังการเล่นเกมแต่ละครั้งและก่อนที่จะ เริ่มเกมเซสชั่นใหม่ หากผู้เล่นสงสัยว่ามีบุคคลอ้างข้อผิดพลาดผู้เล่น จะต้องรายงานทันทีที่คาสิโนออนไลน์ก่อนที่จะมีส่วนร่วมในเกมอื่น ล้มเหลวในการทำเช่นนั้นจะส่งผลให้ผู้เล่นสละสิทธิของเขา / เธอที่จะยกข้อพิพาทในอนาคตและถือว่าเป็นการยอมรับของระเบียนทั้งหมดก่อนหน้า เกมที่เป็นจริงและถูกต้อง

16. เดิมพันทั้งหมดได้รับการยืนยันและจะยึดถือที่บัญชีของผู้เล่นได้กด ปลุ่ม "เดิมพัน" ในความล้มเหลวนั้น ซึ่งรวมถึง ทางด้านของผู้เล่น แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือปัญหาคอมพิวเตอร์ที่จะไม่ถือว่าเป็นโมฆะ ผู้ เล่นสามารถตรวจสอบประวัติการเดิมพันของตนโดยคลิกที่ "ประวัติการเล่น ผู้เล่นจะแจ้งข้อมูลให้กับคาสิโนออนไลน์ , เวลาของการเล่น, เลขของโต๊ะ, และจำนวนเกมเมื่อทำการร้องเรียนจากข้อพิพาทเกี่ยวกับผลของเกม จะส่งผลการ ร้องเรียนที่ ล้มเหลวในการเล่นใน ภาพวิดีโอของการซื้อขายจะถูกเก็บไว้โดยคาสิโนออนไลน์เพียง 24 ชั่วโมง ผู้เล่นต้อง ร้องเรียนเกี่ยวกับข้อพิพาทของเธอภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากสาเหตุของข้อพิพาทเขาได้เกิดขึ้น ข้อร้องเรียนนั้น ที่แสดงความคิดเห็นหลังจาก 24 ชั่วโมงจะถูกปฏิเสธโดยคาสิโนออนไลน์โดยไม่ต้องสอบเพิ่มเติม

17. ปัญหาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์:

a. ไม่ว่าระบบใด ๆ ที่ผิดปกติ ในระหว่างเกมจะถือเป็นโมฆะเกมและตารางเฉพาะจะถูกปิด รวมถึงความล้มเหลวของเครือข่าย หรือตัดกระแสไฟฟ้าออก ในกรณีนี้เกมจะเป็น โมฆะและเดิมพันทั้งหมดจะถูกโอนไปยังบัญชีของผู้เล่น

b. เกมและซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและฮาร์ดแวร์ที่มีให้ "ตามสภาพ"คาสิโน ออนไลน์ไม่มีการรับประกันหรือการเป็นตัวแทนไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัยในความ สัมพันธ์กับคุณภาพที่น่าพอใจ, ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์สมบูรณ์หรือ ความถูกต้องของเกมหรือซอฟแวร์ฮาร์ดแวร์

c. คาสิโนออนไลน์จะไม่รับผิดสำหรับความผิดปกติของเครื่องคอมพิวเตอร์, ความล้มเหลวของการบริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตหรือโปรแกรมที่ทำให้คุณมีส่วนร่วมในเกมด้วยวิธีการหรือลักษณะที่ไม่ ตั้งใจโดยคาสิโนออนไลน์

d. คาสิโนออนไลน์ไม่สามารถรับประกันได้ว่าเว็บไซต์จะไม่ผิดพลาดแต่เราจะพยายาม ที่จะแก้ไขความผิดที่ได้รับรายงานในทันท่วงทีหากความผิดเกิดขึ้นคุณควรจะ รายงานความผิดโดยการเขียนผ่านทาง e-mail มาที่ฝ่ายบริการลูกค้า

e. ถึงแม้ว่าคาสิโนออนไลน์จะต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่า ซอฟต์แวร์และไฟล์ฟรีจากไวรัสคอมพิวเตอร์ที่เราไม่สามารถรับประกันว่าซอฟแวร์ และไฟล์ที่เป็นอิสระจากปัญหาดังกล่าวมันความรับผิดชอบของคุณเพื่อปกป้องระบบ ของคุณและมีความสามารถในสถานที่เพื่อติดตั้งข้อมูลหรือโปรแกรมนั้น ๆ จะหายไปเนื่องจากไวรัส

f. ราอาจระงับว็บไซต์ชั่วคราวทั้งหมดหรือบางส่วนของเด้วยเหตุผลต่าง ๆ ที่ดุลยพินิจของเรา เราอาจจะ แต่จะต้องไม่ถูกบังคับ ทางเราจะให้คุณเป็นคนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเร็วที่เท่าที่เป็นเหตุผลในทาง ปฏิบัติของการระงับดังกล่าว

g. คาสิโนออนไลน์จะไม่รับผิดชอบ ผู้เล่น สำหรับการสูญเสียใด ๆ ที่ผู้เล่นอาจก่อให้เกิดเป็นผลมาจากการระงับดังกล่าวหรือล่าช้า

h. คาสิโนออนไลน์มีสิทธิ แต่เพียงผู้เดียวในการปรับแก้ไขเพิ่มหรือลบเกมหรือ คุณลักษณะใด ๆ ภายในเกมนั้น ๆ โดยไม่มีการเตือนหรือแจ้งให้ผู้เล่นทราบล้วงหน้า

i. คาสิโนออนไลน์จะไม่รับผิดชอบในทางใดทางหนึ่งในการกระทำหรือการละเว้นใดที่ทำ โดยผู้ให้บริการของผู้เล่นการสื่อสารโทรคมนาคม ("ISP") ที่ผู้เล่นได้ทำสัญญาเพื่อให้การเข้าถึงออนไลน์คาสิโนและคาสิโนออนไลน์ เพื่อข้อพิพาทระหว่างผู้เล่นและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ข้อพิพาทดังกล่าว ย่อมมีผลเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของผู้เล่น ภายใต้ข้อตกลงนี้

18. มันอยู่ในดุลพินิจของคาสิโนออนไลน์ที่จะปฏิเสธการทุกๆ โบนัสหรือกิจกรรมอื่น ๆ ด้วยเหตุผลต่าง ๆของผู้เล่น และไม่มีภาระผูกมัดที่จะแจ้งให้ผู้เล่น ในการกระทำดังกล่าวหรือเหตุผลของการกระทำดังกล่าว.

19.ผู้เล่นจะไม่ประกาศว่าแหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ที่ผู้เล่นได้มาจากการ พนันในเว็บไซต์ที่ไม่ผิดกฎหมายและที่ผู้เล่นจะไม่ใช้เว็บไซต์หรือบริการของ โดยคาสิโนออนไลน์ในทางใดก็ตาม ที่เป็นระบบโอนเงิน ผู้เล่นจะไม่ใช้เว็บไซต์หรือบริการ สำหรับการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้าม (รวมถึงการฟอกเงิน) ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจที่ใช้กับเครื่องเล่น ถ้าคาสิโนออนไลน์มีความสงสัยว่าผู้เล่นอาจจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิด กฎหมายหรือไม่เหมาะสมรวมทั้งการฟอกเงินหรือดำเนินการอื่นในการละเมิดข้อ กำหนดและเงื่อนไขผู้เล่นอาจจะถูกยกเลิกออกจากเว็บไซน์ทันที บัญชีของผู้เล่นที่ถูกบล็อกหากบัญชีของผู้เล่นถูกยกเลิกหรือถูกปิดกั้นใน กรณีดังกล่าวคาสิโนออนไลน์ไม่มีหน้าที่ในการคืนเพื่อ เงินให้กับผู้เล่น ที่อาจจะอยู่ในบัญชีของผู้เล่น นอกเหนือจากการยกเลิกการเข้าถึงของผู้เล่น กับทางเว็บไซต์ หรือการปิดกั้นบัญชีของผู้เล่น, คาสิโนออนไลน์สงวนสิทธิ์ในการป้องกันไม่ ให้ผู้เล่นเข้าถึงเว็บไซต์อื่น ๆ ที่คาสิโนออนไลน์หรือเซิร์ฟเวอร์หรือการเข้าถึงบริการ ที่นำเสนอโดยคาสิโนออ นไลน์ .คาสิโนออนไลน์มีสิทธิได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้ บริการออนไลน์และธนาคารหรือ บริษัท บัตรเครดิตผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสถาบันการเงิน ต่างๆ ของของผู้เล่นและจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมและเป็นที่ สงสัย ผู้เล่นจะร่วมมืออย่างเต็มที่กับออนไลน์คาสิโนในการตรวจสอบ กิจกรรมดัง กล่าว ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่มีคาสิโนออนไลน์ต้องระวางโทษสำหรับการใช้งานไม่ ได้รับอนุญาตจากบัตรเครดิตโดยไม่คำนึงถึงว่าได้รับรายงานบัตรเครดิตนั้นโดน ขโมยมา.

20. เพื่อยืนยันตัวตนผู้เล่นและความมั่นใจในการป้องกันการทุจริตคาสิโนออ นไลน์ได้ตลอดเวลา และแม้ว่าเอกสารดังกล่าวได้รับการบัญญัติไว้ในอดีตที่ผ่านมาขอให้การใด ๆ โดยไม่มีข้อ จำกัด หลักฐานของตัวตนและที่อยู่อาศัยดังต่อไปนี้:

a. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ทางราชการออกให้.

b. หนังสือมอบอานาจ.

c. บัญชีธนาคารหรือยูทิลิตี้ที่มีถึงวันที่ปัญจุบัน.

d. สำเนาด้านหน้าและด้านหลังของบัตรเครดิตที่ใช้กับทางคาสิโน.

21. พนักงานของคาสิโนออนไลน์, ตัวแทน, ผู้ให้บริการตัวแทน ครอบครัวของบุคคลทั้งหมดนี้ ต้องห้ามอย่างเคร่งครัดจากการมีส่วนร่วมในการบริการที่เสนอโดยคาสิโนออนไลน์

22. หากผู้เล่นจะพบว่ามีการโกงหรือพยายามที่จะฉ้อโกงคาสิโนออนไลน์หรือถ้า ผู้เล่นกระทำ คาสิโนออนไลน์งบที่เป็นอันตรายทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือไม่จริงเกี่ยวกับคาสิโนออนไลน์, คาสิโนออนไลน์ขอสงวนสิทธิ์ เพื่อเผย แพร่ข้อมูลของกิจกรรมที่ผู้เล่นดังกล่าวที่มีคาสิโนออนไลน์เห็นสมควรให้ ข้อมูลนี้เพื่อไซต์อื่น ๆ ของการเล่นเกมออนไลน์คาสิโน, โปรเซสเซอร์ชำระเงินธนาคารและสถานประกอบการ ที่อื่น และสถาบัน

23. คาสิโนออนไลน์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธและระงับผู้เล่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้าผู้ที่สงสัยว่าโกง, แฮ็ค, หรือทำลายการดำเนินงานการเล่นเกมเดิมพันสงสัยจะถือว่าเป็นโมฆะจนกว่า การสอบสวนเพิ่มเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วคาสิโนออนไลน์ยังสงวนสิทธิ์ในการปรับ เปลี่ยนกฎและเงื่อนไขของเกม รวมทั้งข้อ จำกัด ของตารางและคุณลักษณะของเกมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

24. คาสิโนออนไลน์ขอสงวนดุลพินิจที่จะปิดบัญชีผู้เล่นคนนั้นในเวลาใด ๆ และไม่มีการเตือน นอกจากนี้ก็เป็นการดุลพินิจภายในของคาสิโนออนไลน์ที่จะ ปฏิเสธการเล่นการเล่น โบนัสหรือกิจกรรมอื่น ๆด้วยเหตุผลใด ๆ และไม่มีภาระผูกพันที่จะแจ้งให้ผู้เล่นเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าวหรือ เหตุผลของการกระทำดังกล่าว

25. คาสิโนออนไลน์มุ่งมั่นที่จะต่อสู้การทุจริตและการเล่นการพนันไม่บรรลุ นิติภาวะ เพื่อยืนยันตัวตนและเพื่อความมั่นใจในการป้องกันการทุจริตทางคาสิ โนออนไลน์อาจได้ตลอดเวลาและแม้ว่าเอกสารดังกล่าวได้รับการบัญญัติไว้ในอดีต ที่ผ่านมาขอให้การ แต่ไม่ จำกัด เพียงการพิสูจน์ของตัวตนและที่อยู่อาศัย:

a. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ทางราชการออกให้.

b. หนังสือมอบอานาจ

c. บัญชีธนาคารหรือยูทิลิตี้ที่มีถึงวันที่ปัญจุบัน

d. สำเนาด้านหน้าและด้านหลังของบัตรเครดิตที่ใช้กับทางคาสิโน

26. พนักงานของคาสิโนออนไลน์, ตัวแทน, ผู้ให้บริการตัวแทน ครอบครัวของบุคคลทั้งหมดนี้ ต้องห้ามอย่างเคร่งครัดจากการมีส่วนร่วมในการบริการที่เสนอโดยคาสิโนออ นไลน์.

27. คาสิโนออนไลน์มีสิทธิ แต่เพียงผู้เดียวในการปรับแก้ไขเพิ่มหรือลบเกม หรือคุณลักษณะใด ๆ ภายในเกมนั้น ๆ โดยไม่มีการเตือนหรือแจ้งให้ผู้เล่นทราบล้วงหน้า.

28. ผู้เล่นจะต้องยึดถือคาสิโนออนไลน์และ พนักงาน คณะกรรมการ นักลงทุน ผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาต ผู้แทนในเครือ บริษัทย่อยหน่วยงานคู่ค้าและบุคคลที่สาม ซึ่งผู้ให้บริจะไม่ได้ การเสี่ยงในการสูญเสีย การเสื่อมเสียชื่อเสียง หนี้สินและความเสียหายใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยทางอ้อมจากความสัมพันธ์กับทางเว็บไซต์ของ คาสิโนออนไลน์ ซอฟต์แวร์เกมการพนันหรือการติดต่อกับเจ้าหน้าที่การตลาดที่คาสิโนออนไลน์ หรือสัมพันธ์อื่น ๆ ระหว่างคาสิโนออนไลน์และเครื่องเล่น.

29. ถ้าหากผู้เล่นได้พบเห็นการฉ้อโกงหรือพยายามที่จะฉ้อโกงทางคาสิโนน์ หรือผู้เล่นได้คิดและกระทำเพียงคนเดียว ที่จะเกิดทำให้.คาสิโนน์เป็นอัตราย และเสี่ยงที่จะเสียชื่อเสียงซึ่งไม่เกี่ยวกับคาสิโนน์ ทางคาสิโนออนไลน์ขอสงวนสิทธิ์เห็นสมควรในการเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมดังกล่าว ของผู้เล่นเพื่อเป็นข้อมูลให้กับทางคาสิโนค์อื่นๆ ในการประมวลการชำระ ธนาคาร และสถานประกอบการ และสถาบันคาสิโนออนไลน์ ที่อื่น ๆ.

30. ทางคาสิโน ออนไลน์มีสิทธิที่ จะปฏิเสธ และระงับการใช้งานของไม่จะเป็นผู้เล่นท่านใดก็ตามโดยจะไม่มีการแจ้งให้ทราบ ล้วงหน้า ท่านใดที่โดนระงับไม่ว่าจะเป็นการกระทำ ในการฉ้อโกง ทำลาย ซึ่งเกิดการทำให้คาสิโนออนไลน์สียหาย ในการเดิมพันทั้งหมดที่สงสัยจะถือว่าเป็นโมฆะจนกว่าการสอบสวนเพิ่มเติมเสร็จ เรียบร้อย ทางคาสิโนออนไลน์มีสิทฑิที่จะรวมด้วยปรับเปลี่ยนแก้ไข กฎกติกา หรือเงื่อนไขต่างๆรวมถึงลิมิทโต๊ะโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล้วงหน้า.

31. ถ้าหากถูกระงับโดยการเกิดการฉ้อโกงทางคาสิโนออนไลน์อาจจะมีการพิจารณา ระงับการจ่ายเงินของผู้เล่นและหยุดบัญชีของผู้เล่นในช่วงระยะเวลาของการสอบ สวนที่ดำเนินการโดยคาสิโนออนไลน์ ในกรณีที่คาสิโนออนไลน์พบเจอผู้เล่นทุจริตเป็นไปตามที่คาสิโนออนไลน์กำหนด หลังจากนั้นบัญชีของเขาท่านนั้นจะต้องถูกปิดลงเงินที่ได้รับจะถูกหักออกตาม ความเหมาะสมของทางคาสิโนออนไลน์นอกจากนี้ทางคาสิโนออนไลน์มีสิทธิที่จะเผย แพร่ข้อมูลของผู้เล่นให้กับทางคาสิโน องค์กรและหน่วยงานทางกฎหมาย อื่นๆ โดยผู้เล่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ต่อไปนี้โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆทั้งนั้นจะ ถือว่าเป็นการหลอกลวง:

a. การขึ้นรูปเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมการเล่นการพนันที่ออกแบบมาเพื่อทำกำไรจากคาสิโนออนไลน์.

b. ถ้าหากผู้เล่นให้ข้อมูลกับทางคาสิโนน์ออนไลน์เป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้อง ในตอนที่ผู้เล่นได้เปิดบัญชีขึ้นมาใหม่กับทางคาสิโนออนไลน์.

c. การใช้เครื่องอัตโนมัติ (แต่จะไม่จำกัดรวม อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล โปรแกรม ) การเข้าถึงเว็บไซต์ซอฟท์แวหรือวางเดิมพัน หรือการตัดสินใจ ที่วางเดิมพัน

d. ผู้เล่นละเมิดข้อผิดพลาดอย่างรู้เท่าทัน ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดของซอฟแวร์ หรือช่องโหว่หรือใช้บริการจากคาสิโนออนไลน์ในทางใดก็ตามที่ไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์เดิมของบริการดังกล่าวนั้นๆ

e. ผู้เล่นละเมิดกับการที่มีบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชีเพื่อรับผลประโยชน์โปรโมชั่นกับทางคาสิโนหรือเพื่อประสงค์อย่างอื่น

f. ถ้าหากผู้เล่นปรับเปลี่ยนหรอเปลี่ยนแปลงบิดเบือนความจริงในเนื้อหาต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับคาสิโนออนไลน์ รวมถึงเว็บไซต์ แต่ไม่ได้จำกัดเฉพาะ:

I. หน้าจอเกม

II. ประวัติข้อตกลงและเงื่อนไข

g. ถ้าหากชื่อที่ใช้ในบัญชีนั้นไม่ต้องกันกับข้อมูลการเงินเกี่ยวพันกับบัญชี ทางคาสิโนออนไลน์หรือข้อมูลต่างๆที่ผู้เล่นได้ให้ข้อมูลแก่ทางคาสิโนออนไลน์

h. หากผู้เล่นได้รับการปฏิเสธ การยกเลิกหรือ หรือการชำระ กลับ' ชำระเงินใด ๆที่ส่งไปยังคาสิโนออนไลน์หรือสถานประกอบการเล่นเกมออนไลน์อื่น ๆ ผู้เล่นท่านใดพบว่ามีประวัติ ค่าชำระกลับคืน ที่คาสิโนอื่น ๆ จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการของคาสิโนออนไลน์ ยกเว้นกรณีที่ระบุไว้เป็น อย่างอื่นโดยความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารของคาสิโนออนไลน์เล่น ที่มีประวัติฉ้อโกงดังกล่าวจะมีบัญชีทั้งหมดปิด เงินรางวัลและเงินมัดจำไว้จะถูกริบ

32. ผู้เล่นท่านใดก็ตามถอนเงินจากคาสิโนออนไลน์จะถูกประมวลผลเฉพาะเอกสารให้ ไว้กับคาสิโนออนไลน์ ทางคาสิโนออนไลน์ต้องใช้ความพยายามเหมาะสมที่จะแจ้งให้ผู้เล่นเกี่ยวกับ เอกสารที่จำเป็นในการดำเนินการ ที่เป็นไปได้ถอน แต่มันเป็นความรับผิดชอบของผู้เล่นเพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดที่อยู่ใน ลำดับ กฎการจ่ายเงิน ได้แก่:

a. การจ่ายจะต้องดำเนินการจ่ายสูงสุด $10,000.00 ต่อสัปดาห์ และไม่เกินสัปดาห์ละ $20,000.00 หรือเทียบเท่า

b. สถานที่สามารถจ่ายเงินรางวัลจะต้องทำวิธีการชำระเงินเช่นเดียวกับเงินที่ ลูกค้าเคยรับ.อย่างไรก็ตาม ออนไลน์คาสิโนสามารถโอนเงินผ่านวิธีโอนเงินของคาสิโนออนไลน์ในกรณีที่มี ดำเนินการจ่ายเงินไม่มีการสำเร็จกับการส่งแจ้งโอนหรือถอนของลูกค้า. นี้เป็นการรับผิดชอบของลูกค้าในการรักษาข้อมูลของต้นกับบัญชีคาสิโน. การจ่ายเงินจำสำเร็จได้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลบัญชีของลูกค้าสมบูรณ์. การชำระเงินได้ส่งโดยคาสิโนออนไลน์ที่มีข้อมูลไม่ตรงกับข้อมูลบัญชีของผู้ เล่นในกรณีมีความผิดพลาด ลูกค้าเป็นคนที่รับผิดชอบโดยต้นเองในการให้ข้อมูลดังกล่าว

c. ออนไลน์คาสิโนจะพยายามใช้ในความเหมาะสมเพื่อดำเนินการจ่ายการเงินภายใน 3ถึง5วันราชการ. ซึ่งรวมการข้อจำกัดขึ้นอยู่กับวิธีการจ่ายเงินได้แก่ : ไม่มีจำกัดถึง 10วันเพื่อถือการฝากเงินในบัตรเครดิด (หากผู้เล่นฝากเงินโดยการในบัตรเครดิด จะไม่มีผลดำเนินการจ่ายจากการฝากเงินถึงอย่างน้อยที่สุด 10วันราชการ)

33. การละเมิดใดๆในการกระทำเกี่ยวกับกฎของโปโมชั่นจะมีผลโทษปรับในการชนะ . มาตรฐานในกฎโปโมชั่น จะถูกพบด้านล่าง. อย่างไรก็ตามซึ่งรวมกฎอาจจะประยกต์ใช้เพื่อเจาะจงโปโมชั่นได้แก่:

a. คาสิโนออนไลน์จะอนุญาตในการล่งสมัครรับโบนัสได้บัญชีเดี่ยวเท่านั้น เช่นชื่อบัญชีบุคคลคนนึ่ง / ครวเรือน/ ที่อยู่ IPที่เดี่ยว

b. คาสิโนออนไลน์สามารถมอบให้โปรโมชั่นอื่นๆสำหรับบัญชีใหม่ทุกเวลา. ผู้เล่นไม่ได้รับสิทธิในการรับโปโมชั่นในการเปิดบัญชีใหม่ของต้น หากเห็นว่าผู้เล่นคนนั้นมีบัญชีกับคาสิโนเรียบร้อยแล้ว.

c. คาสิโนออนไลน์สามารถยุติโปโมชั่นทุกเวลาโดยไม่มีคำเตือนล่วงหน้า.

d. ไม่มีโปโมชั่นสามารถรวมกันได้เว้นแต่มีการระบุไว้เท่านั้น.

e. หากผู้เล่นไม่อยากรับเงินโบนัสจากคาสิโนออนไลน์ ฉะนั้นผู้เล่นต้องแจ้งคาสิโนออนไลน์ทันที่ โดยคาสิโนอาจจะปรับปรุงแก้ไขบัญชีของผู้เล่น. การเสนอจะถอดถอนหลังจากจำนวนเงินฟรีได้ใช้นับถือ.

f. คาสิโนออนไลน์ ในการรับวิจารณญาณ การมอบให้โบนัสนี้จากเวลาโปโมชั่นนี้เพื่อจูงใจลูกค้าและได้รับรางวัลตอบแทน อย่างซื่อสัตย์และสามาระให้ลูกค้ามาเล่นคาสิโนของเราประจำ. หากผู้เล่นผู้ใดที่ได้กำหนดโดยคาสิโนออนไลน์ ในการวิจารณญาญ ผู้เล่นที่มีความผิดเกี่ยวกับโปโมชั่นที่คาสิโนมอบให้ ฉะนั้นลูกค้าจะไม่มีสิทธ์รับโบนัสนี้ได้.

34. วัสดุทั้งหมดเข้าถึงได้โดยผู้เล่นที่คาสิโนออนไลน์จะยังคงเป็นทรัพย์สิน ของคาสิโนออนไลน์และได้รับใบอนุญาต ผู้ที่ออกใบอนุญาตกับผู้บริการ. ผู้เล่นจะต้องไม่ขอรับสิทธิใด ๆ ในวัสดุดังกล่าวยกเว้นสำหรับการใช้งานที่จำกัดอย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนดและ เงื่อนไขของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในช่วงเวลานั้น.

35. ในกรณีที่มีตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่ขัดแย้งเดิมพัน ค่าตอบแทนต้องไม่เกินจำนวนเงินเดิมพันเดิม.

36. บัญชีทั้งหมดเชื่อมโยงกับการละเมิดโบนัสจะถูกปิดและมีเงินรางวัลยืดคืน.

37. คาสิโนออนไลน์สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้เล่นในเวลาใดก็ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ยอดเงินคงเหลือในบัญชีของผู้เล่นจะได้รับเครดิตในทันทีกลับไปที่บัญชีส่วน บุคคลของผู้เล่น. นอกจากนี้ คาสิโนออนไลน์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัลใด ๆ และระงับความสมดุลในบัญชีของผู้เล่นโดยไม่มีข้อจำกัดภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ต่อไปนี้:

a. นี้เป็นชื่อในบัญชีของผู้เล่นที่ไม่ตรงกับชื่อบนบัตรเครดิตที่ใช้ในการซื้อในบัญชีของผู้เล่น.

b. หากชื่อในบัญชีของผู้เล่นไม่ตรงกับชื่อของเจ้าของเครื่องมือที่เป็นทางการการเงินที่ใช้ในการฝากเงิน.

c. หากผู้เล่นมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและให้เงินสุด ก่อนที่จะตอบสนองความต้องการของโปรโมชั่นโดยเฉพาะ.

d. ถ้าหากผู้เล่นให้ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดในตอนกรอกลายละเอียด.

e. ถ้าหากผู้เล่นอายุไม่เป็นไปตามกฏหมายที่กำหนด.

f. หากผู้เล่นที่อยู่ในเขตอำนาจที่มีส่วนห้ามโดยกฎหมายร่วมในเว็บไซต์.

g. หากผู้เล่นได้รับอนุญาต (เจตนาหรือไม่เจตนา)ผู้อื่นใช้บัญชีของเขา.

h. ถ้าหากผู้เล่นไม่ได้เล่นที่เว็บไซน์เป็นรายบุคคลเพื่อความบันเทิงส่วนบุคคล เท่านั้น(มีผู้เล่นท่านอื่นร่วมเล่นด้วยไม่ว่าจะเป็นคลับ เป็นกรุ๊ป หรืออื่นๆ).

i. ถ้าหากผู้มีการปฏิเศษ หรื่อการโอนเงินชำระกลับไปทีบัญชีธนาคาร.

j. ถ้าหากพบเจอผู้เล่นฉ้อโกงหรือว่าเป็นการติดสินใจอย่างแน่นอนผ่านคาสิโนออ นไลน์ซึ้งผู้เล่นได้ใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการเล่นเกมเพิ่มเติมบนเครื่อง คอมพิวเตอร์ หรือซอฟแวต์เพิ่มเติ่ม หรือว่าอย่างไรก็ตามนอกจากนี้ระบบที่ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการสุ่มตามธรรมชาติ ของระบบของเรา หรือการเก็บข้อมูลเข้าออกจากเซิร์ฟเวอร์เกมนี้ใช้เพื่อการวิเคราะห์ใน ระหว่างการเล่นเงินจริง.


38. ข้อจำกัดการรับผิดชอบ:

a. ผู้เล่นยอมรับว่าผู้เล่นนั้นมีอิสระที่จะเลือกว่าจะใช้เว็บไซต์และไม่ให้ ตัวเลือกที่ ผู้เล่นดุลยพินิจและความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว, ผู้เล่นการ พนันตกลงเงินที่แท้จริงมีความเสี่ยงของการสูญเสียและผู้เล่นยอมรับว่ามีความ เสี่ยงดังกล่าวจะเกิดขึ้นโดยผู้เล่น ผู้เล่นยึดถือคาสิโนออนไลน์ไม่เป็นอันตรายสำหรับการสูญเสียดังกล่าวและทั้ง หมดที่เกิดจากผู้เล่นที่เข้าร่วมในเกมคาสิโนออนไลน์หรือการใช้เว็บไซต์

b. คาสิโนออนไลน์จะไม่รับผิดเพื่อ ให้ผู้เล่น หรือบุคคลที่สามในสัญญาการละเมิดสิทธิโดยประมาทหรือกระทำอย่าง อื่นใดสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใดที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อของผู้ เล่นหรือใช้บุคคลที่สามของเว็บไซต์ใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมรวมด้วยแต่ไม่ได้จำกัด ความเสียหายสำหรับการสูญเสียของธุรกิจการสูญเสียของผลกำไร (รวมถึงการสูญเสียเงินรางวัลหรือความล้มเหลวที่จะได้รับ) หยุดธุระกิจทำการการสูยเสียข้อมูลของธุระกิจ หรือการสูญเสียผลประโยชน์ (ถึงแม้ว่าเราได้รับแจ้งจากท่านเป็นไปได้ของการสูญเสียหรือความเสียหายดัง กล่าว).

c. คาสิโนออนไลน์จะไม่รับผิดในสัญญา การละเลิด การละเลย หรือไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ของการสูญเสีย ความเสียหายสิ่งที่เกิดขึ้นจากหรือในทางใดทางหนึ่งที่เชื่อมต่อกับของคุณที่ ใช้เพื่อเป็นประโยชน์จากการเชื่อมโยงที่มีอยู่บนเว็บไซต์ใด ๆ คาสิโนออนไลน์จะไม่รับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นๆ

d. คาสิโนออนไลน์จะไม่รับผิดต่อผู้เล่นหรือบุคคลที่สามสำหรับการปรับเปลี่ยนใด ๆ , การระงับหรือการหยุดของเว็บไซต์

e. ผู้เล่นตกลงว่าในกรณีที่เว็บไซต์ล้มเหลวในการทำงานอย่างถูกต้องเป็นผลมา จาก ความล่าช้าหรือหยุดชะงักในการดำเนินงาน แต่ไม่ จำกัด เฉพาะหรือการส่งผ่านความสูญเสียหรือเสียหายของข้อมูลหรือความล้มเหลวการสื่อ สารหรือเส้นทางที่ผิดของบุคคลใด ๆ ที่ เว็บไซต์หรือเนื้อหาหรือข้อผิดพลาดนั้น ๆ หรือการละเลยในเนื้อหาหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคาสิโนออนไลน์:

1. คาสิโนออนไลน์จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ รวมทั้งการสูญเสียของเงินที่ได้มาที่อาจส่งผล

2. ถ้ามีข้อผิดพลาดดังกล่าวในการเพิ่มขึ้นของหนี้ที่ค้างชำระเงินที่ได้มาหรือ จ่ายให้กับผู้เล่นผู้เล่นจะไม่มีสิทธิที่จะชนะอยู่ภายใต้การเพิ่มขึ้นดัง กล่าว ผู้เล่นทันทีต้องแจ้งคาสิโนออนไลน์ของข้อผิดพลาดและจะต้องชำระคืน รางวัลใด ๆ โอนไปยังบัญชีของผู้เล่นในข้อผิดพลาดที่คาสิโนออนไลน์(กำกับโดยคาสิโนออ นไลน์) หรือคาสิโนออนไลน์อาจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตนหักจำนวนเงินเท่ากับ เงินที่ ได้มาเหล่านั้นออกจากบัญชีของผู้เล่นหรือจำนวนเงินที่กำหนดปิดการดังกล่าว กับหนี้ที่ค้างชำระเงินใด ๆ ไปยังผู้เล่นตามคาสิโนออนไลน์.

39. การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขนี้:

a. ผู้เล่นตกลงที่จะเต็มความคุ้มครองและดำเนินถือคาสิโนออนไลน์และซัพพลายเออร์ คาสิโนออนไลน์ไม่เป็นอันตรายได้ทันทีตามความต้องการจากการร้องเรียนทั้งหมด เรียกร้องหนี้สินความเสียหายที่เกิดความสูญเสียค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายรวม ทั้งค่าทนายความและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ก็ตาม แต่ ที่เกิดจากการที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นผลมา:

I. มีการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้

II. การละเมิดโดยผู้เล่นของกฎหมายใด ๆ หรือสิทธิของบุคคลที่สาม

III. ใช้โดยผู้เล่นจากเว็บไซต์หรือใช้โดยบุคคลอื่น ๆ ในการเข้าถึงเว็บไซต์โดยใช้บัตรประจำตัวของผู้เล่นหรือไม่ที่มีการอนุมัติ ของผู้เล่น

IV. การรับรางวัลใดๆ

40.ทั่วไป:

I. คาสิโนออนไลน์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือยุติเว็บไซต์และองค์ประกอบของ เว็บไซต์ในเวลาใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคาสิโนออนไลน์จะไม่รับผิดชอบผลจากการกระทำของลูกค้าดังกล่าว.

II. หากส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขถือว่าเป็นโมฆะผิดกฎหมายหรือด้วยเหตุผลใด มักจะไม่มีผลบังคับใช้แล้วบทบัญญัติที่ให้ถือว่าเป็นแยกได้จากส่วนที่เหลือ ของข้อกำหนดและจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ใด ๆ ของบทบัญญัติที่เหลือ.

III. ไม่มีการสละสิทธิ์โดยคาสิโนออนไลน์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเหล่านี้ ลูกค้าจะถูกตีความ ยกเว้นการละเมิดก่อนหน้านี้หรือได้สำเร็จข้อตกลง.

IV. ยกเว้นกรณีที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งไม่มีอะไรในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ที่ สร้างหรือให้สิทธิใด ๆ หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลที่สาม.

V. ยกเว้นกรณีที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งไม่มีอะไรในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ที่ สร้างหรือให้สิทธิใด ๆ หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลที่สาม. ไม่มีข้อความใดในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกตีความว่าเป็นการแต่งตั้ง ตัวแทน หุ้นส่วน จัดมอบหมายความสัมพันธ์หรือรูปแบบอื่ของการร่วมทุนระหว่างผู้เล่นและคาสิโน ออนไลน์.

VI. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างผู้เล่นและคาสิโนออ นไลน์เกี่ยวกับเว็บไซต์และข้อตกลงไว้ก่อนระหว่างผู้เล่นและคาสิโนออนไลน์ ผู้เล่นจะยืนยันว่าในการยอมรับข้อตกลงนี้ หากผู้เล่นยังไม่ไว้ใจคำแถลงบันทึกเหล่านี้ ผู้เล่นสามารถได้รับการกระทำขึ้นอย่างชัดเจนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้.

VII. คาสิโนออนไลน์ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงิน ,โอนใบอนุญาตหรือจำนำเว็บไซต์ของคาสิโนออนไลน์หรือข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่า นี้ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับบุคคลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและผู้เล่น ทุกท่าน จะถือว่ายินยอมให้แต่ทุกกำหนดดังกล่าว.

VIII. ผู้เล่นอาจจะไม่โอนเงิน ,ใบอนุญาต, หรือจำนำในลักษณะใดก็ตาม ที่มีสิทธิของผู้เล่นหรือพันธกรณีภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้.

41.คาสิโนออนไลน์ได้รับอนุญาตและควบคุมโดยรัฐบาลในราชอาณาจักรกัมพูชา เอกสารฉบับนี้และที่เกี่ยวข้องระหว่างผู้เล่นและคาสิโนออนไลน์จะถูกควบคุม และตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรกัมพูชา หากมีส่วนใดในเอกสารนี้ที่พบว่าไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องด้วยเหตุผลใดๆ จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติภายใต้กฎหมาย ในส่วนอื่นของเอกสารหรือข้อผูกมัดที่อาจเกิดขึ้น และข้อตกลงและเงื่อนไขที่เหลือจะยังคงมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้อย่างเต็ม รูปแบบ ผู้เล่นขอยืนสงเรื่องไปยังอำนาจศาลของราชอาณาจักรกัมพูชา และยอมรับการตัดสินของศาลในราชอาณาจักรกัมพูชา ในกรณีที่ฝ่ายของผู้เล่นร้องเรียนหรือมีการดำเนินการที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้อง กับการเล่นเกมในเว็บไซต์ หรือการใช้บริการอื่น ๆที่ให้บริการโดยคาสิโนออนไลน์ การทำธุรกรรมทั้งหมดระหว่างผู้เล่นและคาสิโนออนไลน์จะถือว่าเกิดขึ้นในราช อาณาจักรกัมพูชา


ข้อตกลงนี้ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ได้รับทราบและยินยอมจากคาสิโนออนไลน์และผู้เล่นตามที่ได้ระบุไว้ในย่อหน้า แรกใต้หัวข้อ “กฏระเบียบ” ในวันที่ผู้เล่นเริ่มเล่นกับคาสิโนหรือเกมส์คาสิโนในหน้าเว็บไซต์